StartEx Technology

ບໍລິການພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າຊ໋ອບແວ

ທີມງານພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການສ້າງເວັບໄຊ, ແອັບພິເຄຊັນ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າຊ໋ອບແວປະເພດຂາຍເຄື່ອງ POS ຮ້ານມິນິມາກ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານນວດ, ສື່ສັ່ງຄົມຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆຈຳນວນຫຼາຍ ພວກເຮົາຍິນດີຮັບໃຊ້ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການແກ່ທຸກໆທ່ານທົ່ວປະເທດລາວ.

About Us

ສະຕາສເອັກແມ່ນເຮັດກ່ຽວກັບຫັຍງ ?

ສະຕາສເອັກພວກເຮົາແມ່ນເປັນທີມງານນັກພັດທະນາຊ໋ອບ ແລະ ແອັບພິເຄຊັນທຸກຮູບແບບເຊິ່ງທີມງານເຮົາມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 5 ປີ ມີຜົນງານລາກຫຼາຍທີ່ເຄີຍໃຫ້ບໍລິການແກ້ໄຂບັນຫາໃນວຽກງານຕ່າງໆ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຊ໋ອບໃຫ້ແກ່ຫຼາກຫຼາຍບໍລິສັດ ແລະ ຫຼາຍອົງກອນ. ນອກຈາກນີ້ທາງທີມງານຂອງພວກເຮົາຍັງມີບໍລິການເປີດໃຫ້ເຊົ່າລະບົບ POS ຂອງຮ້ານມິນິມາກ, ຮ້ານນວດ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ລະບົບອື່ນໆ ເຊິ່ງເປັນລະບົບທີອອນລາຍທຸກລະບົບໃນລາຄາທີ່ເປັນມິດໃຫ້ແກ່ທຸກທ່ານ.

100%
Website
100%
Application
100%
Graphic Design
Our Services

ຊ໋ອບແວສຳເລັດຮູບທີ່ໃຫ້ບໍລິການ

ສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາ

ເຂົ້ານຳໃຊ້ລະບົບຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ນີ້

Minimart 01 March 2022

ລະບົບສຳຫຼັບຮ້ານເຄື່ອງຍ່ອຍ ແລະ ຂາຍເຄື່ອງສົ່ງທົ່ວໄປ

ເປັນລະບົບທີ່ໃຊ້ລະບົບສະແກນບຣາໂຄດ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງສະແກນບຣາໂຄດກໍ່ໄດ້ເປັນຊ໋ອບແວສຳເລັດຮູບສາມາດຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ແລະ ເຄື່ອງສົ່ງໄດ້ສາມາດສັ່ງພິມລາຍງານໃນຮູບແບບວັນ, ເດືອນ, ປີ ແລະ ຍັງສາມາດລາຍງານໃນຮູບແບບກຣາຟຟິກສະແດງຜົນສະຖິຕິແບບສວຍງາມ ນອກຈາກນີ້ໃນອີກບໍ່ດົນກໍຈະມີແອັບພິເຄຊັນໃຫ້ສຳຫຼັບລູກຄ້າສາມາດຊື້ສິນຄ້າຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານແອັບພິເຄຊັ່ນແບບອອນລາຍໄດ້

ຮ້ານນວດ 24 September 2021

ລະບົບຄຸ້ມຄອງຮ້ານນວດທົ່ວໄປ

ເປັນລະບົບຄຳນວນລາຄານວດ, ຄຳນວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ໝໍນວດ, ການຈອງຄິວນວດຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ...

SEO Analysis ໃນໄວໆນີ້

ແອັບພິເຄຊັນຈັດການຄຸ້ມຄອງທົ່ວທັງຮ້ານອາຫານຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ

ເປັນແອັບພິເຄຊັນມີທັງລະບົບຈອງ, ເຊັກບິນ, ສັ່ງຄິວຄົວ, ຄິວບຣານ້ຳ, ຈັດການສະຕ໋ອກຄົວ, ສະຕ໋ອກບຣານ້ຳ, ສັ່ງອາຫານຜ່ານແອັບມືຖື, ຕິດຕາມອໍເດີ້ທີ່ສັ່ງຜ່ານແອັບພິເຄຊັນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ທັນສະໄໝຫຼາກຫຼາຍ...

Contact Us

ສະຖານທີຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ